CLEAN MAKER

Clean Maker Sverige AB är ett rikstäckande serviceföretag med säte i Stockholm. Grundades 1990 och har lång erfarenhet i att leda, utveckla, effektivisera och erbjuda marknaden unika tjänster inom olika affärsområden:
Sysselsätter årsvis drygt 25 personer och omsätter mellan 10-12 MSEK (2012).
Företaget focus ligger i att utföra kemikaliefri tvätt av glasfasader på höga höjder och traditionell fönsterputs.

Affärsidé

Företagets affärsidé är att tillhandahålla miljövänlig rengöring och underhåll av ytor genom en hög teknisk kompetens, medmänsklighet, tillgänglighet och bästa kvalitet.
Vi ska ständigt utveckla vår tekniska förmåga med målet att alltid ha nöjda kunder och nöjd personal.

Kvalitetspolicy

Att leverera tjänster med en hög och jämn kvalitetsnivå.
Att leverera tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till avtalade villkor.
Att varje anställd alltid ska sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

MILJÖPOLICY

Vi ska agera så att vi i möjligaste mån skonar miljön och hushåller med naturens resurser.
Vi ska agera som en integrerad del av samhället, som vill ta sitt ansvar för miljön.
Vi ska arbeta för ständig förbättring av vårt miljöarbete, samt uppfylla kraven i lagar och förordningar.

VÄRDERINGAR     

Pålitlighet
Clean Maker väg till pålitlighet är att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och samarbetspartners genom en öppen dialog.
Ansvarsfullhet
Ömsesidig ansvarsfullhet är väsentlig för att bevara goda relationer med kunder, personal, partners och omgivning.
Kundnytta
Vi strävar att alltid leverera tjänster och varor med hög kvalitet för att leva upp till kundernas krav, behov och förväntningar.

VÅR PERSONAL     

Personalpolicy
Alla anställdas insatser är avgörande för att företagets mål ska kunna uppfyllas. Syftet med vår personalpolicy är att skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling. Clean Maker ska erbjuda de anställda utbildning samt goda anställningsvillkor med möjlighet till en aktiv internrekrytering.
Jämställdhetsplan
Clean Maker ska bedriva ett aktivt, målinriktat och planmässigt arbete för jämställdhet. Kvinnor och män ska ha lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling i arbetet. Alla medarbetare ska ha sådant innehåll i sin befattning att både professionell och personlig utveckling tillgodoses.

Miljöledningssystem

Vi har dokumenterat och infört ett miljöledningssystem motsvarande ISO-standarden 14001:2004. Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.
Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.
Kvalitetsledningssystem        
Vi har dokumenterat och infört ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO-standarden 9001:2000.
Vi har fastställt en kvalitetspolicy samt kvalitetsmål. Vi har dokumenterat våra rutiner och processer.

 

Newsletter Powered By : XYZScripts.com