Tvätta fönster eller fasad över 2,5 meters höjd förutsätter att du använder stege, skylift eller byggställning. Enligt arbetsmiljölagen har användning av stege förbjudits i många länder, för att förebygga ohälsa och skydda mot fall.

Baudoin Wash-Systems har utvecklat Outdoor Carbo Clean Pole ergonomiskt anpassade ultralätta skaft tillverkade av slitstarkt kolfibermaterial för att som teleskåpsrör användas för att nå höga höjder upp till 20 meter ovan markplan..I kombination med Ultra Rent Vatten kan man snabbt, säkert och ergonomiskt tvätta fönster och fasader på höga höjder.

Under 2006 utvecklade Baudoin tillsammans med en av deras kunder, Indoor Clean Pole för att kunna tvätta en fastighets interiör. I många moderna fastigheter med omfattande glaspartier finns svårigheten att lätt kunna nå dessa ytor och hålla dem rena. Arkitekterna tänker endast på designen och inte på hur man sedan ska kunna tvätta och underhålla ytan. Oftast krävs speciella skylifts, bergsklättrare, byggställningar etc för att utföra uppgifterna och kostnaderna rusar i höjden. Med Indoor Clean Pole kan du tvätta upp till 10 meter och med Ultra Rent Vatten kan du tvätta ytor utan att behöva blöta ner.

The use of a ladder at window and facade cleaning is under constant pressure at the ever-changing rules legislation. It is no longer permitted to clean windows on a ladder at high altitudes. Baudoin Wash-Systems b.v. has adapted to the rules legislation by developing the ergonomically drop shaped Carbo Clean Pole. The Carbo Clean Pole is an extremely strong and lightweight cleaning pole made of carbon meant for the use of telescopically window and facade cleaning to a height of approximately  13.5 meters above ground. By using the Carbo Clean Pole in combination with purified water, you can clean quickly, safely and ergonomically.

In 2006 we developed, in co-operation with a customer, the indoor Clean Pole to clean the interior of a building or object, since an appropriate product for out of easy reach places is much in demand. The ergonomically Indoor Cleaning Pole is extremely suitable for the cleaning of windows and other smooth surfaces which window cleaners cannot reach easily, such as places where the windows are blocked by writing desks. By using a spray system provided with very pure water, the window-frames, windowsills and floor covering remain dry (don’t get wet).

Nowadays lots of buildings are built at the waterside, but unfortunately the cleaning methods of these buildings are not taken into consideration. Baudoin Wash-Systems has come with the perfect solution for this problem: the Tele Wash Boat. Our customers can hire the Tele Wash Boat to clean their buildings with the Carbo Clean Pole from of the water. From 2006 onwards is also possible to clean large yachts with the Tele Wash Boat.

Because we keep close ties with our customers, they keep us informed of the problems within our line of business. In this way we can provide our customers with a swift, innovative and qualitatively venerable solution to the existing problems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Powered By : XYZScripts.com